Priser

Priser

Prisliste 2016

                                     Medlem                                       Ikke Medlem

Baneleie                                      Kr 30,-                                                            Kr 60
Leie av våpen                             Kr 20,-                                                            Kr 40
.22LR ammunisjon                   Kr 35,-                                                             Kr 70
9mm ammunisjon                     Kr 125,-                                                           Kr 175
Klippekort baneleie                  Kr 270
Kurs                                           Kr 200
Brus                                           Kr 25

Vi tar Kort og kontant på skytetrening,kurs og stevner.
Medlemskontingent må dere logge inn på minidrett.no for å få betalt eller få det på giro.

Medlemskontingent 2016:
Hoved medlem Kr 725
Side medlem Kr 450
Barn/Ungdom under 20 år Kr 450

Medlemmer skal stå på medlemslista. Du blir betraktet som medlem når kontingenten er betalt.
Oppdatert medlems liste ligger i permen. Det blir tatt stikk prøver uanmeldt.

iz